Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, toimija-analyysi

  AvantTecno rajattu
  [ssba-buttons]

  Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n kehittämishankkeeseen Sustainable Industry X: Tampere digitaalisen ja vihreän teknologiakehityksen kansainväliseen kärkeen ajoneuvo- ja työkoneteollisuudessa (SIX-DIVA). Business Tampere Oy toteuttaa hankkeen 12.6.2022 – 11.6.2024 välisenä aikana, kohdealueena Tampereen kaupunkiseutu.

  Yleistä hankkeesta

  Hankkeella edistetään Tampereen seudun digitaalisen ja vihreän teknologian kehitysedellytyksiä ja siten edistetään sektorin kansallista sekä eurooppalaista omavaraisuutta, resilienssiä että kilpailukykyä. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät erityisesti teollisen teknologiakehityksen vahvistamiseen, uudistamiseen ja vaikuttavuuden kasvattamiseen rahoitusta, kansainvälisyyttä sekä verkostomaista toimintaa ja yhteistyötä parantamalla.

  Hankkeen yhtenä tavoitteena on seuraava: ”Tampereen seudun teknologiayritykset hyödyntävät EU-ohjelmien, -hankkeiden ja–verkostojen tarjoamia mahdollisuuksia maksimaalisesti kehittymisensä ja kilpailukykynsä rakentamiseksi. Yritysten EU:n hyödyntämismahdollisuutta tuetaan asiakastarvelähtöisesti, systemaattisesti, tavoitteellisesti ja eri toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä.”

  Hankinnan kohde

  Tämän hankinnan kohteena ovat toimija-analyysi, asiakasryhmien määrittely ja asiakasryhmälähtöinen palvelutarpeiden identifioiminen erityisesti keskittyen innovaatiokyvykkyyksien parantamiseen EU-rahoitusta hyödyntämällä. Ensisijainen tarve on siis löytää kohderyhmästä innovaatiokyvykkäät ja -halukkaat yritykset, joille voidaan hankinnan jälkeen rakentaa tarkempia palvelumalleja. Tämän analyysin pohjalta toimeksiantajan pitää pystyä kehittämään asiakasryhmäkohtaisia palveluita kohderyhmälle.

  Tässä tarjouspyynnössä kuvatulla työllä pyritään vastaamaan seuraavaan tavoitteeseen: Tunnistetaan ja profiloidaan teknologiakehityksen EU-rahoituksen hyödyntämiseen kyvykkäät yritykset ja niiden keskeiset tarpeet. Analyysin pohjalta valitaan strategiset aihealueet ja konsortiot teollisuudelle tulosten ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 20.000 euroa (+alv). Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 9.12.2022 mennessä ja lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle.

  Tarjouksen toimittaminen

  Tarjous tulee toimittaa viimeistään 16.1.2023 kello 12.00 mennessä. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna, sähköisesti osoitteeseen jari.ahola@staging.businesstampere.com

  Sähköpostin otsikossa on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: SIX-DIVA asiantuntijapalvelut”.

  Lisätiedot tarjouspyynnöstä

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 12.12.2022-6.1.2023 sähköpostitse osoitteella jari.ahola@staging.businesstampere.com

  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: SIX-DIVA asiantuntijapalvelut."

  Vastaukset julkaistaan tällä sivulla viimeistään 7.1.2023. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Varsinainen tarjouspyyntö ja liitteet

  Tarjouspyyntö

  Liite 1: Sopimusrunko

  Liite 2: Henkilötietojen käsittelyn ehdot

   

  Aikarajaan mennessä tulleet kysymykset ja vastaukset niihin

  K: Tarjouspyynnön otsikko on toimija-analyysi. Toisaalta toimija-analyysi ilmenee tarjouspyynnössä myös asiakasryhmien määrittelyn ja asiakasryhmälähtöisen palvelutarpeiden identifioinnin kanssa rinnakkaisella tasolla olevana käsitteenä. Pitääkö toimija-analyysi ymmärtää tämän tarjouspyynnön kattaman, asiakasryhmien määrittelyn ja asiakasryhmälähtöisen palvelutarpeiden identifioinnin sisältävän, kokonaisuuden otsikkona vai myös itsenäisenä tuotoksena? Jos jälkimmäinen, niin millaista toimija-analyysin lopputuotosta tilaaja odottaa (tuotoksen muoto, laajuus jne)?

  V: Otsikkona oleva toimija-analyysi tarkoittaa kysymyksessäsi olevaa ensimmäistä vaihtoehtoa eli ei ole erillinen oletettu tuotos.

   

  K: Onko kehitettäville palveluille ja palvelumalleille mietitty tarkempia rajauksia? Millaisia?

  V: Kehitettäville palveluille ja palvelumalleille ei ole erityisiä rajauksia kunhan ne tukevat tarjouspyynnössä esitettyjä tavoitteita.

   

  K: Jos tutkittavan kohderyhmän asiakkaat ovat työkoneiden valmistajat ja autoteollisuus, onko tarkoitus tehdä jonkinlaista maantieteellistä rajausta?

  V: SIX-DIVA hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Tampereen kaupunkiseudulla toimiviin yrityksiin, mutta mikäli muiden aihepiirin Suomessa toimivien yritysten sisällyttämisessä selvitykseen on hyötyä, se on myös mahdollista.

   

  K: Onko tarkoitus että palveluntuottaja määrittelee myös toimijoista klustereita esim. rahoituksenhakua silmällä pitäen?

  V: Toimija-analyysin aikana voi ilmetä selkeä synergia tai hyöty toimijoiden välisen klusterin identifioimisesta esim. rahoitushakuja silmälläpitäen, mutta palveluntuottajan tulee itse määritellä mikäli haluaa sisällyttää tämän osa-alueen tarjoukseensa.

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa ""Staging shadow for client"". Poistu