Skip to content

Search from site

Type your search terms and select from the suggestions or click the search button to move to the search page.

  Tampere - Mikrosirujen eurooppalainen osaamiskeskittymä

  Mikrosirut ovat keskeinen osa tamperelaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Tampereella on globaalia huippuosaamista erityisesti järjestelmäpiirien suunnittelussa ja fotonisten puolijohteiden kehityksessä ja valmistuksessa. Tampereelle keskittyy alan kasvuyrityksiä, huippututkimusta ja alan asiantuntijoiden koulutusohjelmia, jotka muodostavat yhdessä mikrosirujen eurooppalaisen osaamiskeskittymän.

  Siruosaamiskeskus ja SIPFAB-pilotointilinja

  Sirusuunnittelu on sirujen arvoketjun taloudellisesti kannattavin ja osaamisintensiivisin osa-alue. Tavoittelemme Suomeen yhdessä kumppaneidemme kanssa siruosaamiskeskusta, joka vauhdittaa teollisuuden ja muiden alojen digitalisaatiota siruteknologian avulla. Osaamiskeskus tukisi kilpailuetua luovien sirujen kehittämistä eri toimialojen tarpeisiin ja lisäisi sirujen kysyntää.

  Osaamiskeskuksen rinnalle luodaan Tampereelle sijoittuva avoin SIPFAB (System in a package) -pilotointilinja, jossa kehitetään ja testataan uusia sirujärjestelmiä yhteistyössä yritysten kanssa. SIPFAB mahdollistaa ympäristöystävällisten, räätälöityjen ja paketoitujen sirujärjestelmien ketterän luomisen ja kokeilun. Integroinnilla ja paketoinnilla lisätään sirujärjestelmien toiminnallisuuksia ja laajennetaan teknologioiden käyttömahdollisuuksia vaativissa kohteissa.

  Koulutus ja tutkimus yritysten rinnalla

  Euroopan Unionin alueella työskentelee 8000 sirusuunnittelun ammattilaista, joista yli 500, eli reilut kuusi prosenttia Tampereella. EU-alueen kolmanneksi suurimman sirujen käyttäjän Nokian sirukehitys on keskittynyt Tampereelle. Nokian rinnalla Microsoftin ja EU:n johtavan suunnitteluyrityksen Nordic Semiconductorsin yksiköitä sijaitsee Tampereella.

  Tampereen yliopisto on Suomen suurin siruteknologiakouluttaja.

  Tampereelle rakennetaan kansallista, verkostomaisesti toimivaa siruosaamiskeskusta, joka pohjautuu sirujen suunnitteluosaamiseen.

  Back to top
  Your current shadow instance is ""Staging shadow for client"". Exit