Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Yrityksiä haetaan mukaan älykkään turvallisuuden hankkeisiin

  Turvallisuushankkeet 04062019
  [ssba-buttons]

  Älykäs turvallisuus on yksi Smart Tampereen poikkileikkaavista teemoista. Teeman toimintaa sekä AIKO Älykkään turvallisuuden ekosysteemi -hankkeessa aikaansaatuja tuloksia esiteltiin 17.5. seminaarissa lähes 70 osallistujalle yrityksistä, kaupungilta, viranomaistahoilta ja yliopistosta. Tavoitteena oli lisäksi houkutella yrityksiä mukaan uusiin turvallisuusaiheisiin hankkeisiin.

  Turvallisuushankkeet 04062019

  Turvallisuus nousi Smart Tampereen teemaksi syksyllä 2018. Teeman ja Pirkanmaan turvallisuusklusterin toimintamallin kehittämiseksi käynnistyi samalla AIKO Älykkään turvallisuuden ekosysteemi: liiketoimintamallit ja kokeilut -hanke. Seminaarissa käytiin läpi huhtikuussa päättyneen hankkeen toimenpiteissä syntyneitä tuloksia, turvallisuusosaamisen kokonaiskuvaa ja tulevia yhteisiä tavoitteita. Lisäksi kuultiin miten turvallisuus näkyy Tampereen kaupungin strategiassa ja toiminnassa.

  Viitekehys ja seudun turvallisuustoimijat

  Yksi hankkeen keskeisistä tuloksista on turvallisuudelle rakennettu viitekehys. Viitekehys edustaa kokonaisturvallisuuden näkemystä, jossa turvallisuus on jaettu kymmeneen eri osa-alueeseen.

  Jos kysymme eri toimijoilta mitä turvallisuus ja turvallisuusosaaminen tarkoittaa heille, saamme todennäköisesti hyvin erilaisia vastauksia. Jokaisella toimijalla on omista lähtökohdistaan näkemys siitä, mitä turvallisuus tarkoittaa. Nyt rakennettu viitekehys auttaa meitä ymmärtämään nämä eri näkökulmat, ja sitä voidaan käyttää kuvaamaan laaja-alaisesti vahvuuksiamme ja kaupunkiseudun turvallisuuteen liittyvää ekosysteemiä. Kiinnostus viitekehyksen hyödyntämiseen myös muissa kaupungeissa on herännyt, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Petri Nykänen Business Tampereelta.

  Tämän lisäksi tilaisuudessa esiteltiin Tampereen kauppakamarin toteuttama analyysi seudun turvallisuustoimijoista, jotka voidaan jaotella viitekehyksen eri lohkoihin. Yritysselvitys perustui kauppakamarin jäsenrekisteriin.  Yritysselvityksen tuloksia on sittemmin laajennettu, ja kenttään kuuluvia toimijoita, pääasiassa yrityksiä, on tähän mennessä tunnistettu 221 kappaletta.

  Turvallisuusekosysteemi v2

  Useita kiinnostavia hankeaihioita vireillä

  Yrityksiltä on selvitetty millaiset turvallisuusalan yhteistyön toimintamallit heitä kiinnostavat. Tärkeimmiksi toimintamalleiksi vastaajat nostivat yhteiset verkostoitumistapahtumat, tutkimus- ja kehittämishankkeet, sekä yhteisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen.  Hanke on toteuttanut näitä toimintamalleja työpajoissaan, tuottaen erilaisia hankeaihioita, joihin toivotaan mukaan kiinnostuneita tahoja:

  • Exploring the dynamic deep structures of security to support decision-making at municipal level / Laura Salmela ja Jaana Keränen, VTT
  • City Safety Living Map / Juha Kaario, Newelo
  • Turvallisuuden kokonaisratkaisut uusien alueiden tai lähiöiden suunnittelussa (Multisilta, Hiedanranta) / Mika Hyytiäinen, Hydetek ja Ville Haapakangas, TAMK
  • Drone-ekosysteemin kehittäminen / Erkki Kiviniemi, TAMK
  • Digitaalisen luottamuksen ekosysteemi ja varmentaminen / Anniina Autero, Tampereen yliopisto
  • Kyberturvallisuus terveydenhuollon järjestelmissä ja palveluissa / Ville Haapakangas, TAMK
  • Kyberturvallisuus teollisuuden digitalisaatiossa / Heini Wallander, Business Tampere ja Ville Haapakangas, TAMK
  • Suurten tapahtumien turvallisuuden kokonaisratkaisut / Petri Nykänen, Business Tampere

  Otathan siis yhteyttä, jos turvallisuusosaaminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen kiinnostavat!

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa ""Staging shadow for client"". Poistu