Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tutkimus ja tuotekehitys

  Tampereen seudulla on onnistuttu luomaan vuorovaikutteinen ympäristö, jossa erilaiset osaajat työskentelevät yhdessä luodakseen älykkäitä ratkaisuja. Tutkimus- ja yritysyhteistyömme takaa, että näitä ratkaisuja voidaan viedä ylpeinä kaikkialle maailmaan.

  [ssba-buttons]

  Tampereen seudulla on onnistuttu luomaan vuorovaikutteinen ympäristö, jossa erilaiset osaajat työskentelevät yhdessä luodakseen älykkäitä ratkaisuja. Tutkimus- ja yritysyhteistyömme takaa, että näitä ratkaisuja voidaan viedä ylpeinä kaikkialle maailmaan.

  Suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin tutkimus- ja kehitysmenot olivat vuonna 2013 yli 6,6 miljardia euroa. Tämä oli toiseksi korkein OECD-maassa käytetty summa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tampereen seudun tutkimus- ja kehitysmenot ovat poikkeuksellisen korkeat, 7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

  VTT on monialainen teknologinen tutkimusorganisaatio, jonka maailmanlaajuiset verkostot tarjoavat huippuluokan teknisiä ratkaisuja ja innovaatiopalveluja.

  Laajan tietämyksensä pohjalta VTT yhdistää erilaisia teknologioita, luo uusia innovaatioita sekä merkittäviä maailmanluokan teknologioita ja soveltavan tutkimuksen palveluja parantaen asiakkaidensa kilpailukykyä ja kompetenssia. Kansainvälisen tiede- ja teknologiaverkostonsa avulla VTT tuottaa tietoa, päivittää teknologiaosaamista ja luo liiketoimintatietojen hallintaratkaisuja.

  VTT on osa suomalaista innovaatiojärjestelmää ja toimii Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. VTT on voittoa tavoittelematon organisaatio.

  Tutkimus ja teknologiat

  VTT:n tutkimustoiminnot sisältävät tulevaisuutta ennakoivia teknologian ja markkinakehityksen suuntauksia, luovat uutta taitotietoa, tarjoavat asiakkaille uusia kehitysimpulsseja, kehittävät teknologioita ja konsepteja, soveltavat teknologioita ja edistävät teknologian siirtoa ja hyödyntämistä.

  Yhteistyö maailman merkittävimpien tutkimuskumppanien kanssa ja aktiivinen osallistuminen kansainväliseen tutkimus- ja innovointitoimintaan on olennainen osa VTT:n tutkimus- ja kehitystyötä. Verkostoituminen tutkimus- ja kehitystyössä takaa VTT:lle pysyvän aseman kansainvälisen tutkimuksen etujoukoissa valituilla painopistealueilla.

  Lähde: www.vtt.fi

  Teknologia on avain maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamisessa. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) luo tutkimukseen perustuvaa tietämystä ja kompetenssia koko yhteiskunnan parhaaksi.

  TTY sijoittui 11. sijalle maailmanlaajuisessa yritysyhteistyön ranking-listaluokituksessa (THE-listaus 2015). TTY muuntaa osaamisensa asiakkaalle lisäarvoksi koko ketjun kattavalla tietämyksellään aina tutkimuksesta yritysmaailmaan, mikä tekee yhteistyöstä yrityksille helppoa ja joustavaa.

  Tutkimuksessa yhdistyvät luonnontieteet, tekniikan alat ja liiketalous. Olennaiset vahvuudet ovat perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen vuorovaikutuksessa, kansainvälisten verkostojen laajentamisessa ja tutkimusprojekteissa, jotka ylittävät perinteisiä raja-aitoja.

  Tutkimusprofiili ja tutkimuksen temaattiset kentät

  Tampereen teknillisessä yliopistossa toteutetaan kilpailukykyistä ja korkealaatuista tutkimusta, joka viitoittaa tietä uusille teknologioille ja toimintamalleille. Malli tuottaa ammattilaisia, joilla on asiantuntemusta luoda ja siirtää osaamistaan teollisuuteen ja yhteiskuntaan. TTY edistää aktiivisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien, yritysten ja työpaikkojen syntymistä tutkimushankkeidensa pohjalta. Yliopisto vahvistaa myös Suomen teollisuuden kilpailukykyä ja vientiä.

  • Digitaalinen toimintaympäristö

   Digitaaliaikaan siirtyminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia ihmisten ja koneiden väliseen kanssakäymiseen. Me luomme parempaa tulevaisuutta käsittelemällä ja analysoimalla eksponentiaalisesti kasvavia tietomääriä ja toteuttamalla radikaaleja uusia tutkimustapoja. Tutustumme teknologioihin, jotka siirtävät dataa koneiden välillä. Yliopistomme on niittänyt mainetta signaalinkäsittelyn tutkimuksessa. Haluamme tulla maailman merkittävimmäksi älykkäiden koneiden ja verkotettujen järjestelmien tutkimuskeskukseksi.

  • Energiatehokkuus ja ekologisuus

   Tehokas energian ja raaka-aineiden käyttö vähentää kustannuksia ja auttaa suojelemaan ympäristöä. Tutkimme ja kehitämme uusia teknologioita ja materiaaleja energiantuotantoon, älykkäisiin energiajärjestelmiin ja käyttöiän kestävän suorituskyvyn parantamiseen sekä ympäristövaikutusten hallintaan. Ylläpidämme maailmanluokan tutkimusinfrastruktuuria, joka tukee energiatehokkaan rakentamisen tutkimusta. Tavoitteemme on saavuttaa kansainvälistä mainetta kiertotalouden tutkimuksessa.

  • Terveysteknologia

   Avain menestykseemme terveys- ja bioteknologian tutkimuksessa on läheinen ja monialainen yhteistyömme biologien ja kliinikoiden kanssa. Painotamme erityisesti diagnostiikkaa ja regeneratiivisia teknologioita ja kehitämme uusi menetelmiä ihmisten terveyden valvontaan ja ylläpitoon. Meidät tunnetaan kansainvälisesti biomallinnusosaamisestamme. Omaleimainen ja tieteellisesti kunnianhimoinen tutkimuksemme suuntautuu sovelluksiin, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua.

  • Valoteknologiat

   Nykyaikainen tiede, teknologia ja tietoliikenne perustuvat paljolti valotieteeseen eli fotoniikkaan. Yliopistomme on yksi maailman johtavista fotoniikan tutkimuslaitoksista. Kehitämme uusia laserlähteitä ja menetelmiä valon ominaisuuksien kehittyneelle ohjaukselle ja hyödyntämiselle. Yhdessä valonherkkien materiaalien kanssa ne edistävät ainutlaatuisten uusien sovellusten kehittämistä useilla alueilla. Teemme tutkimusta fotonisten materiaalien ja ultranopeiden epälineaaristen ilmiöiden parissa tavoitteenamme nopeuttaa tieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja.

   

  Lähde: www.tuni.fi

  Tampereen yliopisto keskittyy tutkimuksessaan nyky-yhteiskunnan keskeisiin kysymyksiin. Tarjoamalla kriittistä tietoa ja koulutusta yliopisto auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa parantamaan sivistyksellistä, terveydellistä, yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia.

  Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) tutkimuksen ja innovaation (TKI) toimintoja, TAMKin henkilöstön asiantuntevuutta ja opiskelijoiden tuoreita ideoita hyödynnetään kumppanien kehitystarpeisiin. Kehityshankkeet toteutetaan niin kutsutun Living lab -mallin avulla. Elävä laboratorio on todellisia olosuhteita vastaava testaus- ja kokeiluympäristö, jossa käyttäjät ja tuottajat toimivat yhdessä luodakseen innovatiivisia ratkaisuja.

  Suurin osa TAMKin TKI-hankkeista on laajoja kehitysprojekteja, jotka toteutetaan yhdessä muiden korkeakoulujen, yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen kanssa. TAMKin vahvaa koulutusasiantuntemusta hyödynnetään sellaisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, joihin sisältyy koulutuksellinen komponentti.

  Monialaiset hankkeet

  Monialainen lähestymistapa luo ihanteelliset olosuhteet innovaatioiden synnylle.

  • Hyvinvointialalla TKI keskittyy kaikenikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa elävien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
  • Kulttuurin puolella painopisteenä on eri alojen integraatio sekä Tampereen seudun ainutlaatuisten kulttuurituotteiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen.
  • Teknologiassa TKI:n avainsanoja ovat innovatiivisuus, tuottavuus, energiatehokkuus, käyttäjäystävällisyys, muunneltavuus, tietoisuus ja älykkyys.

  Lähde: www.tamk.fi

  Avoimet innovaatioalustat ovat keskeinen työkalu älykkäiden tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämisessä. Osa Tampereen avoimista innovaatioalustoista on toiminut jo pitkään, kun taas osa on vasta startup-vaiheessa.

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa ""Staging shadow for client"". Poistu