Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Moniasiakasdronepalvelun liiketoimintaselvitys

  business tampere poliisi polamk mirella mellonmaa 23
  Kuva: Mirella Mellonmaa, Business Tampere
  [ssba-buttons]

  Tarjouskilpailu on päättynyt.

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy automaattisen moniasiakasdronepalvelun mahdollistamien uusien liiketoimintamuotojen kehittämishankkeeseen, johon Pirkanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoitusta projektin osarahoituksena. Hankkeen kohdealueena on Tampereen kaupunkiseutu.

  Etsimme miehittämättömän ilmailun asiantuntijoita toteuttamaan moniasiakasdronepalvelun liiketoimintaselvityksen. Selvitys jakautuu kahteen osaan, varsinaiseen liiketoimintaselvitykseen ja ehdotuksiin hankkeen toimenpiteiksi.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 25 000 euroa (+alv) ja sen tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon.

  Hankinnan kohde

  Etsimme miehittämättömän ilmailun asiantuntijoita toteuttamaan moniasiakasdronepalvelun liiketoimintaselvityksen.

  Toisaalta selvityksen tavoitteena on kerätä tietoa potentiaalisilta asiakasryhmiltä ja laajasti kuvata moniasiakasdronepalvelun käynnistämiseen liittyvät rajaehdot liittyen vähintäänkin regulaation kehittymiseen, asiakkaiden ostopotentiaaliin ja sen kehittymiseen, sekä liiketoiminnan kaupallisiin edellytyksiin ja niiden kehittymiseen. Tarjoajan tulee kuvata, millainen tiekartta syntyy näiden rajaehtojen seurauksena moniasiakasdronepalvelun käynnistämiselle.

  Toisaalta hankkeessa on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä, joilla moniasiakasdronepalvelun käynnistämistä voidaan edistää tai kokeilla (hankkeen aikana lokakuuhun 2023 mennessä). Tarjoajalta odotetaan vaihtoehtoisia ehdotuksia hankkeen toimenpiteiksi, jotka edistävät automaattisen/ puoliautomaattisen ilma-alusjärjestelmän konseptin tuottamista ja testaamista. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja mahdollisen toteuttajan valintaprosessista tilaaja päättää erikseen.

  Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön dokumentaatiossa:

  Tarjouksen jättäminen:

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 16.12.2022, klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen petri.nykanen@staging.businesstampere.com

  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous: Moniasiakasdronepalvelu – Liiketoimintaselvitys”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää 9.12.2022 mennessä sähköpostitse osoitteella petri.nykanen@staging.businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Moniasiakasdronepalvelu – Liiketoimintaselvitys”.

  Määräaikaan 9.12. mennessä emme saaneet lisätietopyyntöjä.

  Business Tampere pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa. Business Tampere voi myös jatkaa tarjousaikaa tai avata tarjouskilpailun kokonaan uudelleen.

   

  Tarjouskilpailu on päättynyt. Ohessa hankintapäätös.

  Hankintapäätös

  Hankintaoikaisuohje

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa ""Staging shadow for client"". Poistu