Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Business Tampere selvitti mitä yrityspalveluja kaupunkiseudun yritykset kaipaavat

  Ideasta yrittäjäksi - tutustu Business Tampereen yrityspalveluihin!
  [ssba-buttons]

  Yrityspalvelujen hyödyntäminen Tampereen kaupunkiseudulla

  Business Tampere teetti touko-kesäkuussa kaupunkiseudun yrityksille suunnatun kyselyn, jonka avulla kehitetään Business Tampereen yrityspalveluja yritysasiakkaiden tarpeista käsin. Kysely on osa Business Tampereen toimia yrityskehityspalvelujen uudistamistyössä, missä tavoitteena on sekä uudistaa perinteisiä palveluja ja prosesseja että hyödyntää uusia digitaalisia mahdollisuuksia.

  Kun Tampereen kaupunkiseudulla toimiva yritys lähtee etsimään tietoa yrityspalvelutarjoomasta, turvautuu yritys pääosin internetissä jaettavaan tietoon. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan 89 % Tampereen kaupunkiseudun yrityksistä hakee ensisijaisesti tietoa kansallisista tai paikallisista yrityspalveluista kotisivuilta tai erilaisista tietokannoista tai muusta vastaavasta lähteestä.

  Lähes puolet vastanneista on käyttänyt julkisia, ja lähes kolmannes yksityisen tuottamia yrityspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä yritykset kertovat kaipaavansa eniten apua rahoituksen saamiseen, kansainvälistymiseen tai markkinointiin.

  Digitaalisista palveluista olivat eniten kiinnostuneet alle 10 hengen palvelutoimialan yritykset, kun taas teollisuuden yrityksissä koosta riippumatta kiinnostus oli vähäistä. Kasvokkain tapahtuva yrityspalvelu nähtiin pääasiallisesti yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta joko merkityksellisenä tai erittäin merkityksellisenä.

  Yrityspalvelujen tietopalveluja hyödynnetään siis digitaalisesti, mutta yrityksen siirtyessä yrityspalvelupolulla eteenpäin, henkilökohtaista asiakasohjausta kaivataan edelleen.

  Yritysten käyttämät tärkeimmät palvelut ja avun tarve

  Business Tampere selvitti kyselyn avulla tärkeimpiä yrityspalveluja, joita yritykset ovat hyödyntäneet tukenaan. Yritykset nimesivät käytetyiksi tärkeimmiksi palveluiksi Tekesin tarjoamat palvelut, innovaatiosetelit (Tekes ja Business Tampere), viennin ja rahoituksen tuen sekä henkilöstön täsmäkoulutuksen.

  Yritykset arvioivat myös, että asiantuntijapalveluiden joustava hankkiminen palvelusetelimallilla on tärkeä kasvun ja kansainvälistymisen edellytys myös tulevaisuudessa. Palvelusetelillä tuotettuja palveluja käytettäisiin esimerkiksi markkinointiin, mihin myös 36 % vastaajayrityksistä kaipaisi eniten apua tällä hetkellä.

  Lisäksi kaupunkiseudun yritykset arvioivat saavansa tulevina vuosina eniten apua kasvun ja kansainvälistymisen tueksi rahoitukseen liittyvien palvelujen sekä verkostoitumiseen ja kontaktien luomiseen liittyvien palvelujen avulla. Esimerkiksi noin kolmannes yrityksistä aikoo hakea seuraavan kahden vuoden aikana ulkopuolista rahoitusta ja lähes sama määrä on kaivannut tai kaipaa rahoitusratkaisujen kartoittamiseen apua.

  Kasvua tukevia digitaalisia palveluja tarvitaan

  Kyselyn mukaan kasvun tukena jo hyödynnetyt tai sitä edellyttävät palvelut nimetään samoiksi kuin ne, joihin tällä hetkellä kaivataan eniten apua. Myös palvelujen digitalisoimiseen liittyvissä haastattelukysymyksissä eniten digitaalisesti tuotettuina palveluina toivottiin nimenomaan kasvua tukevia palveluja.

  Syksyllä ja tulevana vuonna kyselystä saatujen tulosten avulla Business Tampere pyrkii aidosti vastaamaan yrityksien palvelutarpeisiin ja hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi kasvua tukevista palveluista rahoitusbrokerointipalvelun kehittämistä viedään eteenpäin jatkamalla markkinavuoropuheluun rahoituspalveluntarjoajien kanssa.

   

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa ""Staging shadow for client"". Poistu