Testing 1, 2

Kampanjaviesti in Finnish sadasd sdfdsaf

Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  International Business Powered by Talents -hanke

  Talent Tampere logo blue version 1

  International Business Powered by Talents -hankkeen tavoitteena on edistää Pirkanmaan alueen pk-yritysten uudistumista, monipuolistumista, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistamalla yritysten innovointi- ja kansainvälistymiskykyä sekä julkisen sektorin palvelujen uudistumiskehitystä tuomalla kansainvälinen osaamispotentiaali ymmärrettävästi, yrityslähtöisesti ja palvelumuotoiltuna yritysten käyttöön. Hankkeen toimenpiteet perustuvat pitkälti yhteiskehittämiseen (co-creation), nopeisiin kokeiluihin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen.

  Hanke edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä parantamalla yritysten edellytyksiä tunnistaa kansainvälisen osaamisen merkitys tulevaisuuden kilpailutekijänä ja hyödyntää kansainvälisiä osaajia liiketoiminnan uudistamisessa ja innovatiivisessa tuote- ja palvelukehityksessä.

  Hankkeessa tehtävän yhteiskehittämisen avulla tuodaan yhteen yrityksiä, yrityspalveluorganisaatioita, innovaatioalustoja sekä kansainvälisiä osaajia. Hanke vahvistaa kasvua hakevien ja kansainvälistymisen ensiaskelia ottavien pk-yritysten, osaajien ja julkisen sektorin yhteisten vuorovaikutteisten toimintamallien ja dialogi- ja innovaatioalustojen tehokasta hyödyntämistä. Hankkeessa järjestettävissä Service Design triathloneissa alueen yrityspalvelukenttää lähestytään täysin uudesta näkökulmasta ja koetetaan siten löytää uusia ja yllättäviä kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on yrityspalveluiden muotoilu ja digitalisointi siten, että kansainvälisten osaajien kompetenssi toisi yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen selvää lisäarvoa.

  Hankkeessa testataan digitaalisia yrityspalveluja, joiden sisällön luomisessa kansainväliset osaajat ovat mukana. Hankkeessa pyritään kiinnittämään alueen pk-yrityksiä ja kansainvälisiä osaajia entistä aktiivisemmin alueen businesshubeihin ja innovaatioalustoille. Hankkeen aikana vahvistetaan dialogia elinkeinoelämän ja kansainvälisten osaajien verkostojen välillä.

  Hankkeen tuloksena syntyy kattava yritysten tarpeisiin suunnattu yrityspalvelukokonaisuus, josta yritykset löytävät tarvitsemaansa tukea oman liiketoimintansa kasvuun ja kansainvälistymiseen, ja joissa hyödynnetään sujuvammin alueella olevaa kansainvälisten osaajien asiantuntemusta ja innovaatiopotentiaalia. Palvelukokonaisuudesta tehdään osa yritysten alueellisia tukipalveluita. Näin aikaansaadaan pysyvämpi rakenteellinen muutos kansainvälisen osaamisen kiinnittämiseksi alueelle. Kokonaisuus tukee vahvasti työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost - toimenpideohjelman jalkauttamista, yritysdialogin vahvistamista ja Talent Hub -mallin pilotointia suurissa kaupungeissa.

  Rahoittaja:
  International Business Powered by Talents on Kasvua kansainvälisistä osaajista -hanke. Hanke toteuttaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa EAKR ja ESR -rahoituksen voimin. Hankkeita rahoittaa Uudenmaan liitto.

  Hankkeen toteuttajat:
  Business Tampere (Tredea Oy), päätoteuttaja
  Suomen Itämeri-instituutti, osatoteuttaja
  Innovaatio Oy Uusi Tehdas, osatoteuttaja

  Hankkeen kesto:
  1.3.2018 – 29.2.2020

  Hankkeen juliste:
  International Business Powered by Talents -hankkeen juliste.pdf

  Yhteystiedot:
  Mervi Alho
  Projektijohtaja
  Business Tampere
  mervi.alho@staging.businesstampere.com
  040 6653221

  Takaisin ylös
  Olet nyt varjossa STAGING ("Staging shadow for client"). Poistu